Peka och fyll på nu som en webbtjänst

Skanning och streckkodsläsning med handdator-program. Programmet hjälper dig att skapa och använda streckkoder hos din kund eller i ditt eget förråd.

Du gör så här när du installerar din egen logistiklösning:

* Du bestämmer dig för vilka artiklar som du vill bevaka/beställa åt kunden.
* Du placerar dem i varuställ så nära din kunds monteringsställ som möjligt. Avläsare och standardhylla kan köpas av Mattssons.
* Du registrerar dig som användare på KAM-MERA:s hemsida. Du köper användarlicens här.
* Avläsaren kopplas till nätverket hos din kund eller alternativt införskaffas ett mobilt bredband.
* Ange kommunikationsadress för orderhantering (edifact, e-post).
* Registrera kunduppgifter för din kund.
* Registrera det artikelnummer (de artiklar) du skall sälja.
* Registrera artiklarna i ditt varuställ om du vill ha adressen med i streckkoden (lägg till artikel i varuställ).
* Begär och skriv ut streckkoder, beställ eventuella streckkodshållare.
* Placera streckkoder vid respektive artiklar.
* Snygga till dokument med logotyper
* Nu är programmet klart för att administrera ditt orderflöde.

Du gör så här när du beställer varor via streckkod:

* Starta peka och fyll på-funktionen i handdatorn.
* Knappa in eller läs in varuställets adress från streckkod.
* Peka på och läs av önskad artikelstreckkod.
* Klicka på "sänd in" eller bekräfta orderinformation innan du sänder in den.

Du gör så här när du levererar varor:

* Via e-post eller elektronisk fil tar du emot ordern.
* Leverans sker enligt dina nuvarande rutiner till kunderna.
* Fakturera enligt dina nuvarande rutiner.