KAM-MERA nu som en fristående VMI lösning!

KAM-MERA lösningen har skruvat sig loss.

Sedan Mattssons som har skapat lösningen lanserade den 2002 har den använts för att fylla på skruvar och muttrar på verkstadsindustrins hyllor. Den började i Sverige men har spridit sig ut i Europa och till Kina.
Nu presenteras en helt fristående lösning som är öppen för alla att använda men var och en skyddas av att affärsinformation krypteras. Webbprogrammet administrerar artiklar, kunder och kamerastationer.

Du gör så här när du installerar din egna KAM-MERA

* Du bestämmer dig för vilka artiklar du vill bevaka/beställa åt kunden.
* Du placerar dem översiktligt framför en eller flera kameror. Kamera och standardhylla kan köpas av Mattssons.
* Du registrerar dig som användare på KAM-MERA:s hemsida. Du köper användarlicens här.
* Kamera kopplas till nätverket hos kunden eller alternativt införskaffas mobilt bredband med router.
* Kamera och nätanslutning installeras och bilden justeras in mot varorna som ska beställas och likare (kameraläges referens) placeras över referensmärket.
* Ange kommunikationsadress för orderhantering (fax, edifact, email).
* Registrera hylladressen (varuställ) på KAM-MERA:s hemsida.
* Registrera det artikelnummer (de artiklar) du skall sälja.
* Registrera artiklarna i det varustället (lägg till artikel i varuställ).
* Ange adress för kameran och koppla varuställsadressen till KAM-MERA stationen.
* Placera en områdesfigur över vald artikel, koppla samman varuställ och artiklar (KAM-MERA, adminstrera, välj varuställ, koppla artiklar).
* Nu är hyllan klar för att administrera beställningar.

Du gör så här när du beställer varor via KAM-MERA:

* Öppna din/kundens KAM-MERA station.
* Bild och position uppdateras.
* Placera pekaren över eventuella påfyllnadsbehov.
* Klicka på önskad vara/varor.
* Klicka på "sänd in" och bekräfta orderinformation.

Du gör så här när du levererar varor till KAM-MERA:

* Via e-post eller elektronisk fil tar du emot ordern.
* Leverans sker enligt dina nuvarande rutiner till kunderna.
* Bevaka att varan är på plats genom att klicka bort frågetecknen.
* Fakturera enligt dina nuvarande rutiner.